کیوسک بلیت دهی

پایانه مسافربری

 

کیوسک بلیت دهی

تفریحی ورزشی

 

کیوسک بلیت دهی

فرهنگی هنری

 

کیوسک بلیت دهی

گردشگری

 

 

سرویس های جامع کیوسک های بلیت دهی

کیوسک بلیت دهی

نرم افزار کیوسک

 

کیوسک بلیت دهی

نرم افزار گیشه

 

کیوسک بلیت دهی

نرم افزار کنترلگر

 

کیوسک بلیت دهی

نرم افزار مدیریت

 

 

سناریوی استفاده از بسته خدمات بلیت دهی نیکوکیوسک

با قرار دادن کیوسک ها در فضای مورد نظر بر حسب گنجایش مکانی و کاری مجموعه، بازدیدکنندگان یا مسافران می توانند به راحتی و سریع تعداد بلیت خود را به همراه امکانات و توضیحات ارائه شده انتخاب و خریداری کنند. این عمل به طور مستقیم با نرم افزار گیشه در ارتباط است. نرم افزاری که اپراتور مجموعه می تواند به بلیت های خریداری شده دسترسی یافته و در صورت نیاز آن ها را ویرایش، حذف و یا چاپ نماید. نرم افزار سوم در این بسته راهکاری، به عنوان کنترل گر، امکان خواندن بارکد و نیز باطل کردن بلیت را در زمان بررسی صحت بلیت های خریداری شده به اپراتور می دهد. و در نهایت، نرم افزار مدیریت بلیت نیکو، به طور جامع شامل تمام امکانات مرتبط با گزارش های حسابداری و فروش، جزییات خرید ها و نیز تعریف محدودیت ها و امکانات کلی نرم افزارهای مجموعه می باشد.