کیوسک های سفارشی

دسته دیگری از کیوسک های تعاملی نیکو، کیوسک های سفارشی هستند که برپایه درخواست سفارش دهنده، طراحی و تولید می شوند. قابلیت سفارشی شدن کیوسک این امکان را به برند ها، مراکز خدماتی، صنوف و ... می دهد تا کیوسک های تعاملی همسو با هویت سازمانی خویش داشته باشند. در واقع کیوسک های سفارشی براساس نوع خدمات، برند و سلیقه سفارش دهنده (مشتری)، شخصی سازی می شوند؛ به عبارتی دیگر این کیوسک ها متفاوت از بقیه کیوسک ها و همسو با هویت برند عرضه می شوند.

 

کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی

 

 

کیوسک سفارشی

 

 

کیوسک سفارشی

 

 

کیوسک سفارشی

 

 

کیوسک سفارشی

انواع نمایشگر

 

کیوسک سفارشی

تابلوی اطلاع رسانی

 

کیوسک سفارشی

هویت سازمانی

 

کیوسک سفارشی

افقی عمودی

 

کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی