کیوسک سفارش گیری

گل فروشی و شیرینی

 

کیوسک سفارش گیری

کافی شاپ و بستنی

 

کیوسک سفارش گیری

رستوران و فست فود

 

کیوسک سفارش گیری

کباب و جگر

 

 

سرویس های جامع کیوسک های سفارش گیری

کیوسک سفارش گیری

فست فود

 

کیوسک سفارش گیری

رستوران

 

کیوسک سفارش گیری

خشکبار

 

کیوسک سفارش گیری

بستنی

 

 

سناریوی استفاده از بسته خدمات سفارش گیری نیکو کیوسک

انواع فروشگاه ها و مراکز خدماتی، تفاوت هایی در نوع کالا و خدمات دارند. با این حال، مراحل اصلی تعامل با کیوسک های سفارش گیری مشترک است. مشتریان این مجموعه ها به وسیله تعامل با کیوسک های نیکو، امکان اضافه نمودن و یا حذف انتخاب از منوهای موجود، وارد کردن تعداد سفارش و یا نفرات و نیز اضافه نمودن برخی آیتم های سفارشی از قبیل ترافل روی بستنی و یا پنیر اضافه روی ساندویچ را دارند. پس از آن، با پرداخت توسط دستگاه کارتخوان فیش خود را دریافت نموده و با ارائه آن به صندوق می توانند خریدی دلنشین و نیکو را تجربه کنند.