کیوسک پرداخت

داروخانه ها

 

کیوسک پرداخت

پیشخوان خدمات

 

کیوسک پرداخت

شیرینی فروشی و خشکبار

 

کیوسک پرداخت

فروشگاه های بزرگ

 

 

سرویس های جامع کیوسک های پرداخت

کیوسک پرداخت

رسید

 

کیوسک پرداخت

تایید

 

کیوسک پرداخت

کشیدن کارت

 

کیوسک پرداخت

پرداخت

 

 

سناریوی استفاده از راهکار خدمات پرداخت نیکوکیوسک

در این راه کار، پس از اینکه مشتری سفارش کالای خود را به پذیرش ارائه و قسمت پذیرش، قبض پرداخت سفارش را صادر کرد، مشتری با در دست داشتن رسید چاپی و بارکد دار می تواند از طریق کیوسک و نرم افزار پرداخت نیکو، طی مراحل بالا عملیات پرداخت را انجام دهد.