بدنه کیوسک های نیکو

پلتفرم کیوسک های نسل جدید می تواند برای بسیاری از شرکت های نرم افزاری و یا مجموعه های بزرگ خدماتی مزیت های متعددی داشته باشد. مجموعه نیکو با در اختیار قرار دادن بدنه و سخت افزار کیوسک های نیکو برای شرکت های نرم افزاری امکان استفاده از این پلتفرم را برای سایر مجموعه ها فراهم آورده است.