عملکردهای گوناگون کیوسک های نیکو

علاوه بر فرم ظاهری، عملکرد کیوسک نیز حائز اهمیت است. در حقیقت گوناگونی در صنف ها، مشتریان و مراکز ارائه خدمات، سبب شده نیکو کیوسک در نرم افزارهای ارائه خدمات، تنوع ایجاد کند. به طور مثال کارکرد کیوسک برای تهیه بلیت در یک مجموعه فرهنگی، متفاوت از عملکرد کیوسک برای سفارش غذا در یک رستوران است. به همین منظور پنج راهکار برای کیوسک ها در نظر گرفته شده که با شناخت آنها می توان کیوسک متناسب با مرکز خدماتی را برگزید. طبعاً انتخاب کیوسک مناسب، به ارائه سرویس های بهتر در هر مجموعه کمک می کند.

راه کارها
راه کارها
راه کارها
راه کارها