کیوسک مورد استفاده در یک کلینیک کوچکِ کم رفت و آمد، چه تفاوتی با کیوسکِ مناسب برای یک رستوران بزرگ و شلوغ دارد؟ ارتفاع مناسب کیوسک برای هر محیط چقدر است؟ آیا اندازه ی نمایشگر، در اثربخشیِ فرآیندها موثر است؟

تعیین ارتفاع کیوسک، اندازه ی نمایشگر و ساختار فیزیکی آن، با توجه به موارد مختلفی تعیین می شود. از جمله نوع خدمتی که ارائه می دهد، فاصله ی مناسب فرد از صفحه ی نمایشگر، فضای مورد نیاز برای انجام عملیات و همین طور حجم اطلاعات دریافتی از کیوسک. به همین دلیل کیوسک ها در اندازه های مختلفی طراحی شده اند تا نیاز هر کسب و کار را به بهترین نحو برطرف کنند.

 

محصولات
محصولات
محصولات
محصولات