کیوسک بلیت دهی

پایانه مسافربری

 

کیوسک بلیت دهی

تفریحی ورزشی

 

کیوسک بلیت دهی

فرهنگی هنری

 

کیوسک بلیت دهی

گردشگری

 

 

سرویس های جامع کیوسک های بلیت دهی

کیوسک بلیت دهی

نرم افزار کیوسک

 

کیوسک بلیت دهی

نرم افزار گیشه

 

کیوسک بلیت دهی

نرم افزار کنترلچی

 

کیوسک بلیت دهی

نرم افزار مدیریت

 

 

سناریوی استفاده از کیوسک های بلیت دهی نیکو

بازدیدکننده یا مسافر می تواند از بین گزینه های موجود در نرم افزار کیوسک، یک گزینه را با تعداد مشخص انتخاب کند، پرداخت را با کارت بانکی خود انجام دهد و پس از دریافت بلیت وارد مجموعه شود. با استفاده از نرم افزار گیشه، اپراتور مجموعه می تواند بلیت های خریداری شده را بررسی کرده و در صورت نیاز آنها را ویرایش، حذف و یا چاپ کند. همچنین به کمک نرم افزار کنترل چی، امکان خواندن بارکد و باطل کردن بلیت نیز وجود دارد. با استفاده از نرم افزار مدیریت نیکو، می توان همه ی تغییرات مورد نیاز را اعمال و تمام گزارش های مربوط به حسابداری و فروش را دریافت کرد.