کیوسک های سفارشی

زمینه فعالیت، خدمات قابل ارائه، اهداف و فضای فعالیت هر کسب و کار با دیگری تفاوت دارد.از همین رو هر کسب و کار باید از محصولی متناسب با شرایط خود استفاده کند. کیوسک های نیکو می توانند همسو با هویت برند شما تولید شوند. نیکو، بر پایه ی درخواست هر سفارش دهنده، محصلاتی متناسب با شرایط، محیط کسب و کار و هویت سازمانی آن برند طراحی و تولید می کند. شکل ظاهری اندازه ی نمایشگر، رنگ و دیگر المان های هر کیوسک، مطابق با درخواست مشتری، قابل سفارشی سازی هستند تا به اثر بخشی هرچه بیشتر کیوسک ها در ارائه خدمات برند شما کمک کنند.

 

کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی

 

 

کیوسک سفارشی

 

 

کیوسک سفارشی

 

 

کیوسک سفارشی

 

 

کیوسک سفارشی

انواع نمایشگر

 

کیوسک سفارشی

تابلوی اطلاع رسانی

 

کیوسک سفارشی

هویت سازمانی

 

کیوسک سفارشی

افقی عمودی

 

کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی
کیوسک سفارشی