کیوسک پرداخت

داروخانه ها

 

کیوسک پرداخت

پیشخوان خدمات

 

کیوسک پرداخت

شیرینی فروشی و خشکبار

 

کیوسک پرداخت

فروشگاه های بزرگ

 

 

سرویس های جامع کیوسک های پرداخت

کیوسک پرداخت

رسید

 

کیوسک پرداخت

تایید

 

کیوسک پرداخت

کشیدن کارت

 

کیوسک پرداخت

پرداخت

 

 

سناریوی استفاده از کیوسک های پرداخت نیکو

برای استفاده از کیوسک پرداخت نیکو، مشتری بارکد رسید چاپی خود را که از قسمت پذیرش دریافت کرده اسکن می کند. رقم قابل پرداخت جهت تایید، نمایش داده شده و پس از آن مشتری از طریق کارت بانکی خود، پرداخت را انجام می دهد.